Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 143 (0.118 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Hummel"
[1] 2 3     Next    Last
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,348
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 63
[texts]Kontraktsändring - Filipsborgsarkivet
Johan August Bergman skriver och beklagar hur verksamheten förändrats genom åren. Mycket av verksamheten har handlat om hur affärerna kostar allt mer och ifrågasätter dess ändamål. I synnerhet då det inneburit att affärerna tagit mycket tid i anspråk, till dryga kostnader där man tvingats till att låna pengar för överlevnaden, som i sin tur lett till att virket skeppades iväg alldeles för tididgt innan det hunnit torka...
Keywords: kalix id 648-649; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel
Downloads: 82
[texts]Fullmakt - Filipsborgsarkivet
Herrarna Johan L och Carl Emanuel Bergman får en fullmakt av bolaget Bergman Hummel & Co att teckna deras namn under innevarande år 1877.
Keywords: kalix id 597; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; kalix avd f bergman hummel & co; carl emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 4
[texts]Brev från David Hummel 1869 - Grytnäsarkivet
6 st brev och telegram från år 1869, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 56
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Tillägg i de bolagskontrakt som upprättades mellan parterna den 1:a september 1863. I tilläget framgår reglerna för vad som skall gälla om en av bolagsmännen(delägarna) avlider. Här vill man förhindra att den juridiska rättsinnehavaren (arvingen) inte skall kunna dra sig ur bolaget och därmed ta ut sina "andelar". Johan August Bergman, David Hummel.
Keywords: kalix id 638-639; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel; kalix avd f
Downloads: 20
[texts]Brev mellan David Hummel och J.A. Bergman 1879-1884 - Filipsborgsarkivet
Tre brev och -koncept mellan David Hummel och J.A. Bergman 1879-1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare j.a. bergman
Downloads: 90
[texts]Tre brev från David Hummel 1871 - Grytnäsarkivet
Tre brev till J.A. Bergman från David Hummel 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 55
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att beklaga dom felaktga uppgifterna som handlar om transport av virke uppe i Pajalaområdet. Enligt Ernst S handlar det om att ett flertal av dom anlitade hästförarna inte erhållit ersättning från förra vintern. Emedan J A Bergman hävdade att dom erhållit varor av bolaget som inte är betalda.
Keywords: kalix id 602-605; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix e brev; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; ernst sällström
Downloads: 57
[texts]Brev från David Hummel 1870 - Grytnäsarkivet
200 st brev och telegram från år 1870, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 167
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Samtliga, Johan August Bergman, Ludvig von Betzen och David Hummel har undertecknat denna vänskapsöverenskommelse som syftar till att dom skall glömma allt av tidigare tvistigheter, för att istället gå varandra välvilligt till mötes. Man talar även om att enas om gemensam prissättning av rundtimmer och sågat virke till förmån för det gemensamägda sågverket (kanske Morjärv eller Gyljens?)...
Keywords: kalix id 629-634; filipsborgsarkivet; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f; bergman hummel & co; johan august bergman; ludvig von betzen; david hummel
Downloads: 37
[texts]Brev från David Hummel 1871 - Grytnäsarkivet
190 st brev och telegram från år 1871, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 44
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel vill få en lägesrapport.
Keywords: kalix id 343; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; rapport
Downloads: 6
[texts]Försäljning - Filipsborgsarkivet
David H kommenterar en affär som handlar om försäljning av sparrar.
Keywords: kalix id 342; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; försäljning
Downloads: 10
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 6
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Keywords: kalix id 48; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; grosshandlare; hummel
Downloads: 10
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 14
[texts]Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 1883 - Grytnäsarkivet
Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 24/11 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; bergman hummel & co
Downloads: 37
[texts]Bolagsstämma 1885 - Grytnäsarkivet
Vissa handlingar och koncept från bolagsstämman 1885
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 48
[texts]Bolagsstämma 1878 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]P.M. öfver hypotek för obligationslån - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Keywords: bergman; hummel; nederkalix; skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895
Downloads: 350
[texts]J.A. Bergmans motivering till upplösning - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans motivering för nödvändigheten till bolagsförhållandet reglerat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; upplösningen; bergman hummel & co
Downloads: 63
[texts]En oroande tid - Filipsborgsarkivet
Underdecknade Berner ser på vad som hänt sista året med gamla Bergman, Hummel & Co, då bolaget nu ingår i Nordiska Trävaru AB under William Olssons ledning. Han hoppas att P.A. Svanberg skall köpa upp Karlsborgs sågverk
Keywords: kalix id 321-322; brev; nordiska; bergman; hummel; svanberg; filipsborg; berner
Downloads: 59
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1882-11-14: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 63
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken: tvist 1884-01-17 mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 77
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-04-09: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 108
[texts]Bolagsstämma 1876 - Grytnäsarkivet
Fullmakter o.dyl. från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. sommaren 1876
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 50
[texts]Styrelseberättelse Bergman Hummel och co. 1894 - Grytnäsarkivet
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 54
[texts]Plan för realisering av Bergman Hummel & co - Grytnäsarkivet
Plan för realisering av Bergman Hummel & co:s affärer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 49
[texts]Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman som reglerar genom vänlig överenskommelse bolagsmännens gemensamma angelägenheter
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; david hummel; j.a. bergman
Downloads: 69
[texts]Bolagsstämma 1875 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 65
[texts]Bolagsstämma 1884 - Grytnäsarkivet
Handlingar och koncept till 1884 års bolagsstämma i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 57
[texts]David Hummels bouppteckning - Grytnäsarkivet
David Hummels bouppteckning 1893-11-29
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica andra personer; david hummel; bouppteckning
Downloads: 62
[texts]Odaterat PM av J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Odaterat PM med förslag om ansvariga i verksamheten i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 49
[texts]Protokoll bolagsstämma 1883 - Grytnäsarkivet
Protokoll från bolagsstämma 1883 Bergman Hummel & co, ej slutgiltigt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co; bolagsstämma
Downloads: 85
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel och hans medintressenter hälsar P.A. Svanberg välkommen till Stockholm för att där träffas. Resan går lätt med persondiligens, står det i telegrammet.
Keywords: kalix id 344; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; resa
Downloads: 12
[texts]Aktieförteckning för AB Bergman Hummel & Co - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; bergman hummel & co
Downloads: 179
[texts]Bokföringshandlingar - Filipsborgsarkivet
Bokförda åtgärder / fodringar från Axel Hummel, som skall betalas av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 337-341; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; svanberg; hummel
Downloads: 95
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 185
[texts]Bolagsordning - Grytnäsarkivet
Bolagsordning för Bergman, Hummel & co, 1873
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a bolagsordning; bergman, hummel & co
Downloads: 73
[texts]David Hummels reservation 1884 - Grytnäsarkivet
David Hummels reservation vid ordinarie bolagsstämma Bergman Hummel & co, den 7 juli 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; david hummel; reservation
Downloads: 156
[texts]Redovisningskommentarer - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström och Johannes Sällström skriver och pekar på oriktiga uppgifter i en ekonomisk redovisning för åren 1892 och 1893, som dom vill rätta till.
Keywords: kalix id 601; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 5
[texts]Gemensamma affärer - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel Bergman skriver till Båtskärsnäs AB och förklarar sig vara intresserade av förslaget om gemensamt skogsköp för undvikande av onödig konkurrens. Förslaget är framtaget av Herr Ernst Sällström vid Båtskärsnäs AB.
Keywords: kalix id 598-599; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co; båtskärsnäs ab; bergman hummel & co; carl emanuel bergman; kalix avd e brev; kalix avsändare carl emanuel bergman
Downloads: 47
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst och Johannes Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att reda ut sina affärer och skulder och fodringar som uppståt i samband med affären med Båtskärsnäs
Keywords: kalix id 606-607; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström; ernst sällström; bergman hummel & co
Downloads: 48
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Keywords: kalix id 713; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[texts]Meddelande - Filipsborgsarkivet
Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.
Keywords: kalix id 71; kallix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs
Downloads: 11
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ställer frågan till P.A.Svanberg och Engberg om dom funnit förhållandena sådana att dom skulle kunna tänka sig vara med i denna affär.
Keywords: kalix id 55; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; engberg; hummel
Downloads: 8
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A.Svanberg och vill påskynda avresan till Löcknö och nödiga undersökningar inför det planerade köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogar. Eftersom man inte har tid på sig längre än fram till i februari år 1874 så är det bråttom.
Keywords: kalix id 26; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknöaffären; hummel; ångsåg; skog
Downloads: 11
[texts]Meddelande - Filipsborgsarkivet
Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.
Keywords: kalix id 72; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs
Downloads: 17
[1] 2 3     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)